martes, 23 de agosto de 2011

A carpire....Para que comprendas..

A carpire il sentore di Dio, Io ti dono le Mie parole.

Para que comprendas el perfume de Dios, Yo te doy Mis palabras.