sábado, 22 de mayo de 2010

Dalla non comprensione... De la falta de comprensión...

Dalla non comprensione nascono cose fasulle: fasulle amicizie e parentele. Fasulle, non vere, equilibrate solamente da te che sostieni pesi che non sono più tuoi.

De la falta de comprensión nacen cosas que son falsas: falsas amistades y falsos parentescos. Falsos, que no son verdaderos, y están equilibrados sólamente por ti que llevas pesos que ya no te corresponden.